Pair Price Change
logoimage BTC/USDT 27191.98 +0.12%
logoimage TRX/USDT 0.06405 +0.91%
logoimage BNB/USDT 313 +1.46%
logoimage ETH/USDT 1768.78 +3.26%
logoimage USDT/INR 89 +0%
logoimage MCOIN/INR 110.795 +0.23%
logoimage TRX/INR 6.4999 +0%
logoimage MTG/INR 40.797025 +0%
logoimage BNB/INR 36000 +0%
logoimage DOGE/USDT 0.07332 +0.65%
logoimage CBC/INR 11.976 -0.70%
logoimage AST/INR 4790.205 +0%
logoimage RAMA/INR 55.888 +0%
logoimage DMARK/INR 0.050001 +0%
logoimage UMC/USDT 113.9999995 +0%
logoimage MXC/USDT 0.1651220571 +0%
logoimage MTW/USDT 0.003018 +0%
logoimage SLX/INR 0.25 +0%
logoimage soarX/INR 0.071 +0%
logoimage PWLC/INR 17 +0%
Pair Price Change
logoimage BTC / USDT 27191.98000000 +0.12%
Pair Price Change
logoimage ETH / USDT 1768.78000000 +3.26%
Pair Price Change
logoimage TRX / INR 6.4999 +0%
logoimage TRX / USDT 0.06405000 +0.91%
Pair Price Change
logoimage MTW / USDT 0.003018 +0%
logoimage MXC / USDT 0.1651220571 +0%
logoimage UMC / USDT 113.9999995 +0%
logoimage DOGE / USDT 0.07332000 +0.65%
logoimage USDT / INR 89 +0%
logoimage ETH / USDT 1768.78000000 +3.26%
logoimage BNB / USDT 313.00000000 +1.46%
logoimage TRX / USDT 0.06405000 +0.91%
logoimage BTC / USDT 27191.98000000 +0.12%
Pair Price Change
logoimage PWLC / INR 17 +0%
logoimage soarX / INR 0.071 +0%
logoimage SLX / INR 0.25 +0%
logoimage DMARK / INR 0.050001 +0%
logoimage RAMA / INR 55.888 +0%
logoimage AST / INR 4790.205 +0%
logoimage CBC / INR 11.976 -0.70%
logoimage BNB / INR 36000 +0%
logoimage MTG / INR 40.797025 +0%
logoimage TRX / INR 6.4999 +0%
logoimage MCOIN / INR 110.795 +0.23%
logoimage USDT / INR 89 +0%
Pair Price Change
logoimage BNB / INR 36000 +0%
logoimage BNB / USDT 313.00000000 +1.46%
Pair Price Change
Pair Price Change
logoimage MCOIN / INR 110.795 +0.23%
Pair Price Change
Pair Price Change
logoimage MTG / INR 40.797025 +0%
Pair Price Change
logoimage DOGE / USDT 0.07332000 +0.65%
Pair Price Change
logoimage CBC / INR 11.976 -0.70%
Pair Price Change
logoimage AST / INR 4790.205 +0%
Pair Price Change
Pair Price Change
logoimage RAMA / INR 55.888 +0%
Pair Price Change
logoimage DMARK / INR 0.050001 +0%
Pair Price Change
logoimage UMC / USDT 113.9999995 +0%
Pair Price Change
logoimage MXC / USDT 0.1651220571 +0%
Pair Price Change
logoimage MTW / USDT 0.003018 +0%
Pair Price Change
logoimage SLX / INR 0.25 +0%
Pair Price Change
logoimage soarX / INR 0.071 +0%
Pair Price Change
logoimage PWLC / INR 17 +0%
Recent Trades
Price Amount Type
logoimage
CBC - INR

CryptoBharatCoin

Last Price

25

Volume INR

1,334,564.64

Volume CBC

111175.61

24H Change

-0.7%

24H High

12.06

24H Low

11.94

Balance:0 INR

INR
CBC
INR
login (or) register

Balance:0 CBC

INR
CBC
INR
login (or) register

Balance:0 INR

INR
CBC
INR
Buy CBC

Balance:0 CBC

INR
CBC
INR
Sell CBC

Balance:0 INR

INR
CBC
INR
INR

0.00000000

1.25% CBC

Buy CBC

Balance:0 CBC

INR
CBC
INR
INR

0.00000000

0.25% INR

Sell CBC
Price (INR) Amount (CBC) Total (INR)
25 -0.70%
Date Type Pair Order Type Amount Price Total Cancel
Date Type Pair Amount Price Total Status